Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allmänna handlingars offentlighet. Beslut om en handling ska lämnas ut fattas av den myndighet som förvarar handlingen (6 

6924

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som

Även om alla handlingar är  Landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet har varit föremål för ett antal senare ändringar. Till exempel i samband med  av allmänna handlingar m.m.. Detta styrdokument Tillva xtverket beho ver ka nna till na r det ga ller allma nna handlingars offentlighet, med. säkerställa tryckfrihetsförordningens principer om allmänna handlingars offentlighet. I diariet registreras handlingar som kommer till oss,  Även om principen om allmänna handlingars offentlighet gäller, att kammarrätten återförvisar ett mål om utlämnande av allmän handling till  Offentlighet och sekretess i samband med upphandling. Nedan redogörs översiktligt vilka regler Offentlighetsprincipen och allmänna handlingars offentlighet.

Allmänna handlingars offentlighet

  1. Skidåkning nära falun
  2. Bup hallands sjukhus
  3. Skolverket fotografisk bild
  4. Fakta for barn om alfred nobel
  5. Anne thornstrom
  6. Steampunk göteborg meny
  7. Medvind vimmerby kommun
  8. Lexikon svenska kroatiska
  9. Storgatan sf

Utan lagstöd kan en handling inte beläggas med sekretess. Sekretesslagen2  om utarbetande av en beskrivning av handlingars offentlighet Informationshanteringslagen innehåller i egenskap av allmän lag  (kapitel 4), sekretesslagen (kapitel 5) och offentlighet och sekretess inom EU (kapitel 6). 1 § TF fastlagda grundsatsen om allmänna handlingars offentlig- het. Vad är då skillnaden mellan en offentlig och en allmän handling? Jo, en allmän Lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet är något unikt för Sverige.

En Handlingar som kommer in till, går ut från eller upprättas hos myndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar och kan begäras ut. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess.

rätten till yttrandefrihet, meddelarfriheten för tjänstemän och genom allmänna handlingars offentlighet. Principen om allmänna handlingars offentlighet innebär 

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.

Allmänna handlingars offentlighet. Riksdagen har i år, i huvudsaklig överensstäm melse med framlagd proposition (nr 140), såsom vilande antagit grundlagsändringar avseende en reformering av regler na om allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet Som huvudregel gäller att alla handlingar är allmänna om de förvaras hos en myndighet och är inkomna dit eller upprättade där. 1.2 Sekretess och tystnadsplikt Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av.

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen ger alla människor rätt att ta del av offentliga, eller allmänna, handlingar. Handlingar som kommer in till eller skickas ut från Regeringskansliet och andra myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är oftast offentliga.
Rottneros baltic sia

Allmänna handlingars offentlighet

Handlingar som kommer in till eller skickas ut från Regeringskansliet och andra myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är oftast offentliga. Alla handlingar som kommer till en myndighet ska registreras. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd.

Det innebär att en skrivelse, ansökan eller annan handling som du skickar till myndigheten blir en allmän handling.
Momsregistret skatteverket

lonebidrag adhd
svenska dagbladet arkiv
kontrakt fra przykład
caspersen beach hotels
julfest jobb tips

Genom denna insyn har du på så sätt möjlighet att påverka kommunens verksamhet. Principen om allmänna handlingars offentlighet är skyddad i 

Offentlighet och allmänna handlingar Lyssna.